Hebe田馥甄 心事誰人知 - S.H.E

Table of Contents

https://youtu.be/XR8KC4e2poI
月的夜,初秋的月, 親像無人知影的心事,猶未唱煞的歌, 散在風中,飄飄盪盪。 盼恁
的心咱的心,會當揣著一个安心的所在, 用這條歌,予伊踮佇恁的身軀邊,蹛佇恁的
,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
田馥甄〈一一〉演唱會創意統籌楊宗錞專訪:不想被定義,就是〈一一〉的定義
https://500times.udn.com/wtimes/story/12672/6655085
--
Tags:

All Comments

期待第二首

期待第二首+1

驚喜

好讚><

超驚喜 希望有第二天的 真的很好聽

好聽!

超級驚喜啊

好感動好開心 感謝馥甄團隊:’)

謝謝團隊

期待大合唱那幾首

期待第二首+1

希望每週一都有演唱會版本可以回味

好感動QQ竟然有這種驚喜

拜託出第二首!!!

第二天的台語歌讓人感動想哭啊

第二首聽了超激動的

沒想到隔天就出第二首
https://youtu.be/qNqNcvDSoc0

好好聽

辛苦團隊了

好讚

雞皮疙瘩

Related Posts